bcw_banner
, a Ty jesteś licznik odwiedzającym naszą stronę. © 2004-2010 Bractwo Czarnej Wody
Sprawdź koniecznie !!
Aktualności
Konkurs internetowy WPK
Logo Bractwa

Witamy na Stronie Bractwa Czarnej Wody!

Bractwo Czarnej Wody jest organizacją społeczną. Zostało powołane do życia w październiku 2000 r. Jego rejestracja sądowa nastąpiła 21 marca 2001 r.Siedzibą stowarzyszenia jest Osie. Kontynuuje ono tradycje i działania Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich. Do swoich najważniejszych zadań zalicza: promowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych obszarów leżących nad Wdą, popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochronę różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej terenów nadwdeckich, wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców Borów Tucholskich i Kociewia, inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury. Bractwo Czarnej Wody liczy 60 członków z terenu całej Polski. Wśród nich są między innymi: członkowie Rady Społeczno-Naukowej Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Komitetu Sterującego „Strategii i programu zrównoważonego rozwoju obszaru zlewni rzeki Wdy”, Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, radni Rady Gminy Osie i Rady Powiatu Świeckiego, naukowcy, dziennikarze, nauczyciele, leśnicy, pracownicy parków krajobrazowych.

Przedstawiciele Bractwa Czarnej Wody uczestniczą bądź uczestniczyli między innymi przy opracowywaniu – „Strategii rozwoju gminy Osie”, „Programu Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Osie”, konsultacjach – „Programu aktywizacji gospodarczej gminy Osie przez zrównoważony rozwój turystyki”, „Strategii rozwoju powiatu świeckiego”. Bractwo jest współorganizatorem imprezy „Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym”, szkolnych konkursów ekologiczno-przyrodniczych, w tym międzygminnych, zleceniodawcą badań naukowych, wydawcą map turystycznych, a także organizatorem spływów kajakowych oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla swoich członków i sympatyków.

Bractwo zaprasza wszystkich chętnych do udziału w swoich działaniach. Nasz adres: ul. Rynek 2, 86-150 Osie, tel. (52) 3329568.